Missie en Visie

Missie

Wij streven naar vakwerk

op het hoogste niveau.

Bezield en gedreven

op zoek naar dat

wat ieder stotterend individu

nodig heeft.

Samen bundelen we

kracht en kennis

op weg naar

optimale zorg

Visie

Een stotteraar is meer dan zijn stotteren en stotteren heeft meer impact dan alleen maar onvloeiend spreken. Ieder stotterend mens heeft een eigen manier van omgaan met zijn onvloeiende spraak. Stotteren heeft een biologische en een psychologische component. Als stottertherapeuten binnen de VSN schenken we aan beide componenten aandacht. We zien stottertherapie als een samenwerkingsverband tussen therapeut en cliënt, waarbij elk vanuit zijn eigenheid verantwoording draagt voor het proces; De therapeut brengt zijn vakkennis en therapeutische vaardigheden in, de cliënt zijn inzicht en inzet. Vanuit een open houding onderzoeken we de mogelijkheden en grenzen van vloeiend spreken. Lopen we tegen grenzen aan dan begeleiden we de cliënt bij het geven van een plek aan het stotteren in zijn leven. Het stotteren zo communicatief mogelijk maken en het ontwikkelen van andere vaardigheden op het gebied van communicatie zijn dan aan de orde. Transparantie, ontmoeting, zelfontplooiïng en realiteitszin vormen de basis van therapieproces.

Als VSN streven wij naar een aantal evenwichtig over Nederland verspreide stottercentra met een inspirerend en eigentijds karakter, werkend vanuit bovenstaande visie op stotteren, de stotterende mens en therapie. In onderlinge samenwerking vinden we de mogelijkheid voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat werkt altijd door in onze wijze van therapie geven, vanuit eigenheid. We bewaken het goede, spiegelen valkuilen, geven feedback en communiceren zo optimaal mogelijk. Elke medewerker onderschrijft de visie van harte, vanuit de wetenschap dat “visie” niet de huidige status beschrijft, maar aangeeft waar we naar op weg zijn.

Aangesloten bij de VSN (Vereniging Stottercentra Nederland).

 

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Ingeschreven in het KwaliteitsregisterParamedici.

Lid  van de beroepsvereniging voor stottertherapeuten (NVST)