Stotteren en therapie

Stotteren.

We spreken van stotteren als het ritme van het spreken is verstoord. Woorden, lettergrepen of klanken worden herhaald, verlengd of het spreken blokkeert volledig. Het stotteren kan samengaan met meebewegingen in het gezicht en/of lichaamsdelen en verstoringen in het ademritme.

Het stotteren kent ook vaak een verborgen deel wat voor de buitenwereld niet zichtbaar is. Er kan sprake zijn van vermijding van klanken/woorden of spreeksituaties, gevoelens van angst, schaamte, minderwaardigheid.

Stotteren kan een grote impact hebben op iemands leven en welbevinden en kan beperkingen geven in scholing, werk en de dagelijkse communicatie.

Over de oorzaak van stotteren zijn de afgelopen tientallen jaren verschillende theorieën beschreven. Vroeger dacht men dat stotteren vooral aangeleerd gedrag was. Op dit moment is men van mening dat iemand die stottert in aanleg een kwetsbaar (spraak)motorisch systeem heeft: de timing van alle spierbewegingen die we nodig hebben om tot spraak te komen is bij de persoon die stottert minder stabiel. Emoties en gedachten rond het spreken, alsook omgevingsfactoren zijn hierop van invloed. Er wordt volop neurologisch onderzoek gedaan en geeft informatie.

Stotteren begint meestal bij kinderen tussen de 2 en 7 jaar, maar kan ook op latere leeftijd nog ontstaan. Bij een grote groep kinderen gaat het stotteren vanzelf over, maar bij sommige kinderen is logopedie of stottertherapie nodig. Dan is het verstandig daar op jonge leeftijd mee te beginnen, om kans op herstel te vergroten.

Stottertherapie.

Na een intake gesprek, zal ik uitgebreider onderzoek doen naar het stotteren en hoe dit zich heeft ontwikkeld. Ik bekijk of er problemen zijn op het gebied van de spraakmotoriek, algehele ontwikkeling, emotionele factoren, omgevingsfactoren of een combinatie daarvan. Vandaaruit wordt er een behandelplan opgesteld en kunnen we beginnen met de therapie. Stottertherapie is maatwerk.

Jonge kinderen.

Tijdens het intakegesprek bij het (heel) jonge kind is één van de ouders of zijn beide ouders (verzorgers) aanwezig. Tevens vindt er een eerste spelobservatie plaats. In een veilige omgeving, kan ik een indruk krijgen van het (stotterend) spreken van het kind.

Tijdens de behandeling staat ouderbegeleiding centraal. Zij krijgen meer inzicht in stotteren in het algemeen, en specifiek bij hun kind, mogelijke uitlokkende en –in stand houdende factoren en op welke manier zij het beste kunnen omgaan met het stotterend spreken van hun kind.

Basisschoolkinderen.

Kinderen binnen deze leeftijdsgroep kunnen vaak zelf al heel goed aangeven wat zij lastig of vervelend vinden aan hun stotteren. Ik probeer ook zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun eigen hulpvraag. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor vragen en zorgen van de ouders, leerkrachten of anderen uit de naaste omgeving. De therapie is erop gericht het kind meer inzicht te geven in stotteren, de spanning rond het stotteren weg te nemen of te verminderen en weer meer plezier te krijgen in het spreken.

Jongeren en volwassenen.

Tijdens onderzoek wordt de buitenkant (wat kan men horen en zien) en de binnenkant (gedachten en gevoelens) van het stotteren in kaart gebracht. Ik kijk wat de hulpvraag is, en de wensen of doelen.

De therapie is erop gericht om je vrij(er) en opener te laten communiceren en je minder te laten belemmeren door het stotteren.

Maar ook:

Je bent meer dan je stotteren!

Ieder mens, groot of klein, heeft zijn of haar unieke talenten en kwaliteiten. In ieder van ons zit een grote kracht, een potentieel, wat gezien mag worden. Samen gaan we daarnaar op zoek, zodat je vanuit deze kracht meer vrijheid in spreken mag ervaren.

Werkvormen

  • Bewustzijnsoefeningen
  • Ontspanningsoefeningen
  • Meditatie-Visualisatie-Mindfulness
  • Systemisch/dialogisch werk
  • ACT (Acceptance and Commitment therapy)
  • Video Interactie Begeleiding
  • Energetisch werk
  • Loslaatmethode belemmerende emoties & overtuigingen
  • Spreek- en stottercontrole technieken
  • HSP coaching

Naast individuele therapie is een mogelijkheid om groepssessies te volgen, zowel voor kinderen als jongeren/volwassenen.

Jij gaat op weg, en ik loop met je mee!

 

Second opinion/coaching aan logopedisten.

Heb je als logopedist een stotterend kind of volwassene in behandeling, en heb je vragen of stagneert je behandeling? Dan is het mogelijk bij mij een second opinion aan te vragen, met toestemming van je cliënt en/of ouder(s).

Ook is het mogelijk je te laten coachen door mij in je stotterbehandeling. Dat kan telefonisch, via e-mail of in de praktijk.

Neem gerust contact op!